Planerade kylkurser inför certifiering hösten 2011

2 dagars kurs inför nycertifiering för samtliga kategorier för yrkesaktiv kyltekniker.

·         Kurs 6 oktober och examination 7 oktober i Karlskrona.

·         Preliminär kurs 25 oktober och examination 26 oktober i

Jönköping.

·          Kurs 21 november och examination 22 november i

Kristianstad.

Praktisk certifieringskurs 5 dagar OBS! Genomförs endast i Karlskrona.

·       Kurs 29 augusti- 1 september och examination 2 september.

·       Kurs 3:e -6:e oktober och examination 7 oktober.

·       Kurs 7:e-8:e  december + 12:e-13:e december och

examination 14:e december.

Kurs för förnyelse av certifikat, (omcertifiering). Kurs inkl. teoretik examination på 1 dag.

·         6:e oktober och 13:e december i Karlskrona.

·         27:e oktober i Jönköping.

·         23:e november i Kristianstad.