Teknologisk Institut satsar på ett nytt Betongcentrum i Sverige

Teknologisk Institut har startat en ny verksamhet i Sverige med namnet Betongcentrum.  Affärsområdet är tillståndsbedömningar och skadeutredningar av betongkonstruktioner samt bedömning av skadeomfattning och resthållfasthet för skadade betongbyggnader.

Den nya verksamheten arbetar också med mätningar i betongkonstruktioner, t ex krympning, och överföring av mätdata trådlöst. Frågor om självkompakterande betong, optimering av betongrecept, mögelutredningar är andra arbetsområden.

Betongcentrum i Sverige är knutet till avdelningen för betong på Teknologisk Institut i Danmark. TI har en stor verksamhet i Danmark och även i Sverige inom affärsområdet för betongkonstruktioner med skadeutredningar, provning, analys och åtgärder.

Betongcentrum är samlokaliserat med SWEDCERT för att nå synergieffekter i verksamheten med tillverkningskontroll, typgodkännande och CE-märkning av betongprodukter.