Personcertifiering – Swedcert

SWEDCERT AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av personal och produkter samt ackrediterat organ för tredjepartskontroll. Certifierings- och kontrollverksamheterna följer kvalitetsstandarderna SS EN 45011, ISO/IEC 17020 och
ISO/IEC 17024.

SWEDCERT utfärdar idag behörigheter och certifikat för följande grupper: Kontrollansvariga enligt BFS 2011:14, Sakkunniga funktionskontrollanter för ventilationssystem enligt BFS 2011:16, Energiexperter enligt BFS 2007:5, Sakkunniga av tillgänglighet enligt BFS 2011:18, Miljöinventerare-Fastigheter enligt CMF-kravspecifikation, Miljöprovtagare enligt Nordtest ENVIR 008, Ventilationsrengörare, Injusterare för Ventilationssystem, Besiktningsmän för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar, Entreprenadbesiktningsmän enligt CBM-certifieringsregler samt Besiktningsmän för lekmiljö med mera.