Tillstånd

Tillstånd ges av ansvarig myndighet eller organ knutet till något av departmenten.