Konsumentkreditinstitut

Företag som lånar pengar till konsument måste ha tillstånd från Finansinspektionen. I ansökan för sådant tillstånd ska sökande företag ha förutom grundläggande information kring bolaget och kontaktuppgifter även bifoga hur man finansierar verksamheten samt ha med följande information:

  • En verksamhetsplan
  • Förteckning över direkta eller indirekta kvalificerade ägare inklusive uppgifter för ledningsprövning
  • Eventuell förteckning över företag som ingår i samma grupp som företaget tillhör
  • Förteckning över styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter, verkställande direktör, samt eventuell ställföreträdare för verkställande direktör inklusive uppgifter för ledningsprövning
  • Bolagsordning eller stadgar för godkännande
  • Förteckning av eventuella pågående domstolsprocesser m.m
  • Redogörelse för uppdragsavtal över funktioner av väsentlig betydelse
  • Interna regler för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Interna regler för kreditgivning

Det finns många aktörer numera på den svenska marknaden vars affärsidé att att tillhandahålla små krediter. I takt med att konkurrensen ökar och fler av befolkningen lånar pengar, så har det på ett naturligt sätt uppstått nischer på den svenska lånemarknaden.

Tidigare så var lån, det vi nuförtiden kallar för privatlån. I takt med att krediter i samhället ökat så introducerade nya aktörer mindre lån, så började kallas för snabblån. Namnet kommer delvis från att tiden från ansökan till beslut och sedan utbetalning är väldigt kort i jämförelse med traditionella lån. Detta då storbankernas kreditbeslut tog väldigt lång tid. Snabblån har även kallats för microlån eller sms-lån. sistnämnda då man fick beskedet på SMS.

Andra typer av krediter som lanserats på senare år är lån med betalningsanmärkning. Tidigare var man i princip utesluten från att ta lån om man tidigare i sitt liv glömt att betala en räkning i tid. Någonting som kan hända vem som helst i princip. Att då få lida för detta och inte få kredit är ett hårt slag men storbankerna vill ju riskminimera och har därför valt att utesluta denna grupp. Lån med betalningsanmärkning kom parallellt med lån utan UC, då UpplysningsCentralen är storbankernas kreditupplysningsföretag som delar information mellan dem om låntagares historik. Detta system är för att skydda dem från att göra misstag på grund av asymmetrisk information. Samtidigt så slår det mot konsument som blir straffad systematisk om man gjort ett misstag. Lån utan UC handlar därför om att man ger låntagare en till chans genom att göra kreditprövning hos en annan aktör en den storbankerna äger gemensamt.

Källor:

https://bank.se/snabblan/lan-med-betalningsanmarkning/