Anmält kontrollorgan – CPD

23Certifieringskontoret SWEDCERT är ett Anmält Organ – Notified Body – enligt direktivet för Byggprodukter – CPD 89/106/EEG.

Som anmält organ har vi rätten att medverka vid tillverkarens eller dennes ombud inom EEG att CE-märka byggprodukter som omfattas av direktivet ovan. Vårt registreringsnummer som anmält organ är 1630.