Övervakande kontroll

Tillverkningskontroll
SWEDCERT är ackrediterat som kontrollorgan i tredjepartsställning enligt ISO/IEC 17020(A)

En av förutsättningarna till att erhålla ett typgodkännande är att tillverkaren har en fungerande egenkontroll.
Kontrollanvisningarna i typgodkännandet skall utgöras av företagets egenkontroll som granskats och godkänts av certifieringsorganet.
När så erfordras skall egenkontrollen övervakas av ett besiktnings/kontrollorgan. Omfattningen av övervakning beslutas av certifieringsorganet.

Anmält organ – Notified Body
Swedcert är ett Anmält Organ – Notified Body – enligt direktivet för byggprodukter – CPD89/106/EEG.
Som anmält organ har Swedcert rätten att medverka vid tillverkaren eller dennes ombud inom EEG att CE-märka byggprodukter som omfattas av direktivet ovan. Vårt registreringsnummer som anmält organ är 1630.