Utbildning inför certifiering

SWEDCERT AB utökar sin nuvarande verksamhet med utbildning inför certifiering för kyl- och värmepumpsanläggningar, på av INCERT godkänt examinationscentra i Karlskrona.

EU kommissionen har tagit beslut att samtliga personer, som genomför läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service, på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser, skall inneha personligt kylcertifikat enl. EG nr 303/2008 art. 2.1 och art. 5. Detta kommer att gälla fullt ut från 4 juli, 2011.

Miljödepartementet har fastställt den svenska anpassningen (SFS 2009:382) till gällande EU direktiv.
Denna gäller från den 15 juni 2009.

Ert behov är vår ambition:
SWEDCERT AB erbjuder ett anpassat kursutbud för att tillgodose ett ökat behov, då krav på personligt kylcertifikat gäller fullt ut från 4 juli 2011.

”Nya köldmedieförordningen ” och kursutbudet är anpassat till gällande EU-förordning EG 303/2008, som reglerar personcertifieringen för personer som arbetar med kyl och värmepumpaggregat innehållande ozon och växthuspåverkande gaser.