Produktcertifiering

Godkännande av bygg- och installationsprodukter

SWEDCERT AB är ett av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan för produktcertifiering/typgodkännanden enligt EN 45011 samt kontrollorgan (besiktningsorgan) för tredjepartskontroll enligt ISO/IEC 17020.